Välj en sida

Finstilt för Stabil Pension

Priser Stabil Pension

Kapitalavgift: 0,90 % av försäkringskapitalet per år.

Kapitalförvaltningskostnad: 0,15 % – 0,25 % av försäkringskapitalet per år, beroende på tillgångsallokering och underliggande fonder.

Riskavgift: 0,001-0,02 % av försäkringskapitalet; avgiftens storlek beror på din ålder.

Förköpsinformation (pdf, 246 KB)

Share This